ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១២៣នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ២នាក់

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 960
ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១២៣នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ២នាក់ ខេត្តសៀមរាប រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១២៣នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ២នាក់

នៅថ្ងៃទី០២ កក្កដា ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្ត បានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ១២៣នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន៤៧នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ចំនួន២នាក់ នៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

អត្ថបទទាក់ទង