ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ៣,៥១៧,៩៤៣នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា)

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 834
សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ៣,៥១៧,៩៤៣នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា)សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ៣,៥១៧,៩៤៣នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា)

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ៣,៥១៧,៩៤៣នាក់ ស្មើនឹង៣៥.១៨% ធៀបនឹងគោលដៅ១០លាននាក់។

របាយការណ៍បូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ មានដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង