ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញតារាងផែនការប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាយុ៦០ឆ្នាំឡើង ដែលស្ម័គ្រចិត្តទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

    ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 2144

    យោងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ស្ដីពីអាទិភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ជូនមនុស្សចាស់ រដ្ឋបាលរាជាធានីភ្នំពេញ​ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញតារាងផែនការប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាយុ ៦០ឆ្នាំឡើង ដែលស្ម័គ្រចិត្តទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងខណ្ឌទាំង១៤ នៃរដ្ឋបាលរាជាធានីភ្នំពេញ។

    ​ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃតារាងផែនការប្រចាំថ្ងៃនោះមានដូចតទៅ៖

    អត្ថបទទាក់ទង