ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ សម្រេចបន្តផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នផ្សាររដ្ឋ និងផ្សារមិនរៀបរយទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល៧ថ្ងៃ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1517
  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ សម្រេចបន្តផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នផ្សាររដ្ឋ និងផ្សារមិនរៀបរយទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល៧ថ្ងៃ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ សម្រេចបន្តផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នផ្សាររដ្ឋ និងផ្សារមិនរៀបរយទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល៧ថ្ងៃ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ ថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា

  រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ សម្រេចបន្តផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្ននូវផ្សាររដ្ឋ និងផ្សារមិនរៀបរយទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ រយៈពេល៧ថ្ងៃ គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ នាថ្ងៃទី៨ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

  សូមអានសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង