ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ត្រឹមម៉ោង៥រសៀលថ្ងៃទី២៩មករា ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស សរុបជាង ៨១៥លានរៀល ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1412
ត្រឹមម៉ោង៥រសៀលថ្ងៃទី២៩មករា ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស សរុបជាង ៨១៥លានរៀល ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២ត្រឹមម៉ោង៥រសៀលថ្ងៃទី២៩មករា ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស សរុបជាង ៨១៥លានរៀល ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២

គិតត្រឹមម៉ោង ១៧:០០រសៀល ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ចំនួន ១៤៨នាក់ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស និងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន សរុបចំនួន ៨១៥.៧០៨.៤១៣រៀល ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ជំហានទី២។

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះរបស់អ្នកដែលចូលរួមបរិច្ចាគបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងថវិកា មានដូចតទៅ៖

អត្ថបទទាក់ទង