ត្រឹមម៉ោង៤រសៀលថ្ងៃទី២៩ មករា ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងការងារ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស សរុបជាង ១៩៥លានរៀល ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ជំហានទី២

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
ត្រឹមម៉ោង៤រសៀលថ្ងៃទី២៩ មករា ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងការងារ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស សរុបជាង ១៩៥លានរៀល ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ជំហានទី២ ត្រឹមម៉ោង៤រសៀលថ្ងៃទី២៩ មករា ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងការងារ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស សរុបជាង ១៩៥លានរៀល ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ជំហានទី២

គិតត្រឹមម៉ោង ១៦:០០រសៀល ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការ នៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចំនួន ២០៥នាក់ បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួន សរុបចំនួន ១៩៥.៦៧៧.៥០០រៀល ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ជំហានទី២។

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះរបស់អ្នកដែលចូលរួមបរិច្ចាគបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងថវិកា មានដូចតទៅ៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង