ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សារលិខិត របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ ១ ធ្នូ ២០២០

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 2082
សារលិខិត របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ ១ ធ្នូ ២០២០ សារលិខិត របស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ ១ ធ្នូ ២០២០

អត្ថបទទាក់ទង