ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា៖ យោងតាមការសិក្សា ស្រាវជ្រាវអំពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ថ្ងៃនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាសូមធ្វើការរៀបរាប់អំពីនិន្នាការបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានធំៗទាំង០៥

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ បច្ចេកវិទ្យា 2065
នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា៖ យោងតាមការសិក្សា ស្រាវជ្រាវអំពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន  ថ្ងៃនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាសូមធ្វើការរៀបរាប់អំពីនិន្នាការបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានធំៗទាំង០៥ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា៖ យោងតាមការសិក្សា ស្រាវជ្រាវអំពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ថ្ងៃនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាសូមធ្វើការរៀបរាប់អំពីនិន្នាការបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានធំៗទាំង០៥

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា៖ យោងតាមការសិក្សា ស្រាវជ្រាវអំពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ថ្ងៃនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាសូមធ្វើការរៀបរាប់អំពីនិន្នាការបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានធំៗទាំង០៥ដែលកំពុងកើតមានក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដូចខាងក្រោម៖

១- ការលួចកាន់កាប់គណនីបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម (Account Hijack)
២- ការបរិហាកេរ្តិ៍លើបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម (Social Media Defamation)
៣- ការបន្លំលួចប្រាក់ពីគណនីធនាគារ (Money Fraud)
៤- ការចម្លងមេរោគកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ធដៃ (Malware Attack)
៥- ការជ្រៀតចូលប្រព័ន្ធព័ត៌មាន (Systems Hacking)

ដើម្បីការពារខ្លួនពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងស្វែងយល់អំពីហានិភ័យនានានៃបច្ចេកវិទ្យា។ ប្រសិនបងប្អូនមានចម្ងល់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យបច្ចេកវិទ្យា អាចធ្វើការសាកសួរក្រុមការងារបច្ចេកទេស តាមរយ:ប្រអប់សារទំព័រ Facebook Page របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា។

#AccountHijacking #Defamation #MoneyFraud #SystemsHacking #ITDepartment #MoI