ក្រសួងទេសចរណ៍ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុគ្រោះលើកលែងការពិន័យអន្តរការណ៍មួយរយៈ ចំពោះអាជីវកម្មទេសចរណ៍

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
ក្រសួងទេសចរណ៍ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុគ្រោះលើកលែងការពិន័យអន្តរការណ៍មួយរយៈ ចំពោះអាជីវកម្មទេសចរណ៍ ក្រសួងទេសចរណ៍ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុគ្រោះលើកលែងការពិន័យអន្តរការណ៍មួយរយៈ ចំពោះអាជីវកម្មទេសចរណ៍

ក្រសួងទេសចរណ៍ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការផ្តល់រយៈពេលអនុគ្រោះលើកលែងការពិន័យអន្តរការណ៍ ជាប្រាក់ចំពោះអាជីវកម្មទេសចរណ៍ ចាប់ពេលថ្ងៃចុះហត្ថលេខា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង