ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការថ្មីក្រមខណ្ឌ «ក» ចំនួន ៤៣កន្លែង

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ មុខរបរ 2596

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទាំង ០២ភេទ ឱ្យបានជ្រាបថា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០នេះ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីនឹងប្រឡងជ្រើសរើសមន្រ្តីក្របខណ្ឌថ្មី (ក្របខណ្ឌ “ក”) ចំនួន ២២នាក់ លើផ្នែកនីតិសាស្រ្តនិងរដ្ឋបាលសាធារណៈ (១៧នាក់) និងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា (០៥នាក់) ដើម្បីបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី។

សូមពិនិត្យលើសេចក្ដីជូនដំណឹងជូនភ្ជាប់មកជាមួយខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង