ច្បាប់ស្ដីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ត្រូវបានអនុម័តអោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩​ | ឯកសារ | 0 |

ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ របស់ក្រសួងផែនការ ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឡាយព្រហស្ថលេខា អនុម័តយល់ព្រមអោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នាថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។

ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមអានឯកសារខាងក្រោមនេះ៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង