រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងកសិកម្ម បានបញ្ជាក់ថា ជំងឺប៉េស្ដជ្រូកអាហ្រ្វិក មិនប៉ះពាល់ និងមិនឆ្លងទៅមនុស្សនោះទេ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងកសិកម្ម បានបញ្ជាក់ថា ជំងឺប៉េស្ដជ្រូកអាហ្រ្វិក មិនប៉ះពាល់ និងមិនឆ្លងទៅមនុស្សនោះទេ រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងកសិកម្ម បានបញ្ជាក់ថា ជំងឺប៉េស្ដជ្រូកអាហ្រ្វិក មិនប៉ះពាល់ និងមិនឆ្លងទៅមនុស្សនោះទេ

សូមគោរពជូនជ្រាបថា កន្លងមករាល់ប្រកាសកំណត់តំបន់ផ្ទុះជំងឺប៉ែស្ដជ្រូកអាហ្វ្រិក នៅត្រង់ប្រការ៤ បានបញ្ជាក់ពីការមិនប៉ះពាល់និងឆ្លងទៅមនុស្ស។ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង និងអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្ម បាននិងកំពុងចុះផ្សព្វផ្សាយនិងចាត់វិធានជីវសុវត្ថិភាព នៅមូលដ្ឋានអំពីជំងឺនេះផងដែរ។ សូមអរគុណ!

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួង ៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង