ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

និស្សិតខ្មែរនៅ​អូស្តា្រលី មោទនភាព​ខ្លាំង​បំ​ផុតនៅ​ពេល​ទទួល​ដំ​ណឹង​ថា សម្តេច​ ហ៊ុន សែន ទៅ​ចូលរួម​ប្រជុំ​ផ្លូវ​ការ អាស៊ាន អូស្ត្រាលី

ដោយ៖ សម ឬទ្ធិពល ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1183
និស្សិតខ្មែរនៅ​អូស្តា្រលី មោទនភាព​ខ្លាំង​បំ​ផុតនៅ​ពេល​ទទួល​ដំ​ណឹង​ថា សម្តេច​ ហ៊ុន សែន ទៅ​ចូលរួម​ប្រជុំ​ផ្លូវ​ការ អាស៊ាន អូស្ត្រាលីនិស្សិតខ្មែរនៅ​អូស្តា្រលី មោទនភាព​ខ្លាំង​បំ​ផុតនៅ​ពេល​ទទួល​ដំ​ណឹង​ថា សម្តេច​ ហ៊ុន សែន ទៅ​ចូលរួម​ប្រជុំ​ផ្លូវ​ការ អាស៊ាន អូស្ត្រាលី

និស្សិតខ្មែរដែលកំ​ពុង​រៀន​នៅ​ប្រទេសអូស្រ្តាលី សម្តែង​មោទនាភាព​ជា​ខ្លាំង​ខណៈដែល​ទទួល​ដំ​ណឹង​ថា សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ជា​មេដឹកនាំ​របស់​កម្ពុជា​ ​មកចូលរួម​កិច្ច​ប្រជុំ​អាស៊ាន អូស្ត្រាលី !

https://www.facebook.com/som.piseth.1/videos/1603931606342145/

អត្ថបទទាក់ទង