ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចេញសារាចរស្ដីពីការកំណត់នីតិវិធី សម្រាប់បើកផ្ដល់ប្រាក់របបសន្ដិសុខសង្គមរៀងរាល់ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងក្នុងខែនីមួយៗ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 760
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចេញសារាចរស្ដីពីការកំណត់នីតិវិធី សម្រាប់បើកផ្ដល់ប្រាក់របបសន្ដិសុខសង្គមរៀងរាល់ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងក្នុងខែនីមួយៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចេញសារាចរស្ដីពីការកំណត់នីតិវិធី សម្រាប់បើកផ្ដល់ប្រាក់របបសន្ដិសុខសង្គមរៀងរាល់ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងក្នុងខែនីមួយៗ

នៅថ្ងៃទី ០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានចេញសារាចរស្ដីពីការកំណត់នីតិវិធីសម្រាប់បើកផ្ដល់ប្រាក់របប សន្ដិសុខសង្គម រៀងរាល់ពីសប្ដាហ៍ម្ដងក្នុងខែនីមួយៗ ជូនអតីតមន្ដ្រី រាជការស៊ីវិល អតីតយុទ្ធជន និងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក។

ខាងក្រោមនេះ ជាសារាចររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដែលមាន ខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖