ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

មន្ទីរពេទ្យមិត្ត​ភាព​ខ្មែរ​ សូវៀត ជូន​ដំ​ណឹង​ពី​ការ​វាស់ និង​កាត់​វ៉ែន​តាជូន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ទូ​ទៅ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

ដោយ៖ សន បទុម ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ព័ត៌មានទូទៅ 2588
មន្ទីរពេទ្យមិត្ត​ភាព​ខ្មែរ​ សូវៀត ជូន​ដំ​ណឹង​ពី​ការ​វាស់ និង​កាត់​វ៉ែន​តាជូន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ទូ​ទៅ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃមន្ទីរពេទ្យមិត្ត​ភាព​ខ្មែរ​ សូវៀត ជូន​ដំ​ណឹង​ពី​ការ​វាស់ និង​កាត់​វ៉ែន​តាជូន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ទូ​ទៅ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

រយៈពេល​២ថ្ងៃ​ គឺ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ . ២៧ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាព​ខ្មែរ សូវៀត បាន​សហការជា​មួយ​អង្គការ Lion Club និង​ផ្តល់​ជូនការ​វ៉ាស់​ភ្នែក​ និង​កាត់​វ៉ែន​តា​ជូន​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ជា​ទូ​ទៅ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង​របស់​​មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាព​ខ្មែរ សូវៀត ចុះថ្ងៃ​ទី​៦ ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​ ០២១៧​កន្លង​ទៅ​៖