ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងបរិស្ថានជូនដំណឹងស្តីពីកម្មវិធីអាហាររូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ Chevening និង JDS សម្រាប់មន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1040
ក្រសួងបរិស្ថានជូនដំណឹងស្តីពីកម្មវិធីអាហាររូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ Chevening និង JDS សម្រាប់មន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងបរិស្ថានជូនដំណឹងស្តីពីកម្មវិធីអាហាររូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ Chevening និង JDS សម្រាប់មន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន

ក្រសួងបរិស្ថាន បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកម្មវិធីអាហាររូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ Chevening និង JDS សម្រាប់មន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន ដែលជាអាហារូបករណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេស និងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង