ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សមាគមខ្មែរចំនួន៥ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ញើសារលិខិតទៅជូនឯកឧត្តម Scott Ryan ប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងឯកឧត្តម Tony Smith ប្រធានរដ្ឋសភា នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី បញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួនអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែល​បាន​រំ​លាយអតី​តបក្សប្រឆាំង​

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ ឧត្តម ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ព័ត៌មានទូទៅ 916
សមាគមខ្មែរចំនួន៥ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ញើសារលិខិតទៅជូនឯកឧត្តម Scott Ryan ប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងឯកឧត្តម Tony Smith ប្រធានរដ្ឋសភា នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី បញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួនអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែល​បាន​រំ​លាយអតី​តបក្សប្រឆាំង​ សមាគមខ្មែរចំនួន៥ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ញើសារលិខិតទៅជូនឯកឧត្តម Scott Ryan ប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងឯកឧត្តម Tony Smith ប្រធានរដ្ឋសភា នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី បញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួនអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែល​បាន​រំ​លាយអតី​តបក្សប្រឆាំង​

សមាគមខ្មែរចំនួន៥ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ញើសារលិខិតទៅជូនឯកឧត្តម Scott Ryan ប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងឯកឧត្តម Tony Smith ប្រធានរដ្ឋសភា នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី បញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួនអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូល កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ បានធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រកាសជាឱឡារិកថាសកម្មភាពតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា របស់សហគមន៍ខ្មែរណាមួយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី នេះ ជាការរៀបចំដោយមនុស្សមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះ គឺពុំឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈ ឬ គំនិតរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីទាំងមូលនោះឡើយ។

[pdf-embedder url=”https://khmerpostasia.com/wp-content/uploads/2017/12/Latter-to-Scott-Ryan-Kh-Eng-1-1.pdf” title=”Latter to Scott Ryan-Kh-Eng-1″]

[pdf-embedder url=”https://khmerpostasia.com/wp-content/uploads/2017/12/Latter-to-Tony-Smith-Kh-Eng-2.pdf” title=”Latter to Tony Smith-Kh-Eng-2″]

 

អត្ថបទទាក់ទង