ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តកែប៖ ក្រុមការងារថែទាំប្រចាំ នៅតែបន្តធ្វើការជួសជុលលើកំណាត់ផ្លូវដែលខូចខាត

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1335
ខេត្តកែប៖ ក្រុមការងារថែទាំប្រចាំ នៅតែបន្តធ្វើការជួសជុលលើកំណាត់ផ្លូវដែលខូចខាតខេត្តកែប៖ ក្រុមការងារថែទាំប្រចាំ នៅតែបន្តធ្វើការជួសជុលលើកំណាត់ផ្លូវដែលខូចខាត

ក្រុមការងារថែទាំប្រចាំ បែងចែកកម្លាំង បន្តធ្វើការងារជួសជុលលុបសំបុកមាន់ លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៣៣ ចំនុច គ.ម ២៧+១៧០ និង គ.ម ១៣+២៥០ និងចន្លោះ គ.ម ២១+០១០ ដល់ គ.ម ២៧+៦២០ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកែប។