សមាគមពលរដ្ឋខ្មែរទាំង៧ ប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ គាំទ្រ និងវាយតម្លៃនូវសាលដីកាតុលាការកំពូលរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ជាចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពូជា!

ដោយ៖ សម ឬទ្ធិពល​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧​ | ព័ត៌មានទូទៅ |
សមាគមពលរដ្ឋខ្មែរទាំង៧ ប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ គាំទ្រ និងវាយតម្លៃនូវសាលដីកាតុលាការកំពូលរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ជាចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពូជា! សមាគមពលរដ្ឋខ្មែរទាំង៧ ប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ គាំទ្រ និងវាយតម្លៃនូវសាលដីកាតុលាការកំពូលរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ជាចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពូជា!

សមាគមពលរដ្ឋខ្មែរទាំង៧ ប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងណូវ៉ែលហ្សេឡង់ សម្តែងការគាំទ្រនូវសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយបានវាយតម្លៃថានេះជាចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពូជា ក្នុងការធានាអោយកម្ពុជាបន្តដំណើររបស់ខ្លួននៅលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យលើក្របខ័ណ្ឌនៃការគោរពច្បាប់ ដើម្បីធានារក្សាបាននូវសន្តិភាព ស្ថេរភាព សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ សម្រាប់ប្រជាជន និងសង្គមកម្ពូជា!

សូម​អាន​សេចក្តីថ្លែង​ការណ៍​គាំ​ទ្រដូចតទៅ​៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
    អត្ថបទទាក់ទង