ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ រាជរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីកសាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ និងដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃ

ដោយ៖ សុវណ្ណ បុត្រា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 58
សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ រាជរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីកសាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ និងដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃសម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ រាជរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីកសាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ និងដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃ

សម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងថា រាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះនៅក្នុងការកសាងសំខាន់ពីរ៖
ទី១ កសាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយដើម្បីអោយមានលក្ខណៈបុរេសកម្ម និងព្យាករណ៍សម្រាប់អនាគតដើម្បីធានានូវភាពប្រកួតប្រជែងរបស់យើង
ទី ២ ការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងបន្តថា ការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយ ការដាក់ចេញនូវក្របខណ្ឌគោលនយោបាយឬរៀបចំផែនការអនុវត្តសកម្មភាពផ្សេងៗទាមទារត្រូវមានការតាមដានត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃដើម្បីកែសម្រួល ឬពង្រឹងអោយទាន់ពេលវេលា។

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានថ្លែងដូចនេះនៅពេលអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ «របាយការណ៍ថ្នាក់ជាតិស្តីពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ២០២២» នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានគូសបញ្ជាក់ថា ការរៀបចំគោលនយោបាយដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពផ្សេងៗតែងតែមានសូចនាករដើម្បីវាយតម្លៃ ហើយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសូចនាករ យើងត្រូវការទិន្នន័យ និងការតាមដានត្រួតពិនិត្យថា តើយើងដាក់ទៅគ្រប់ដែរឬទេ៕

អត្ថបទទាក់ទង