ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ ការកសាងហេដ្ឋារចនាតភ្ជាប់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ ដូច្នេះហើយទើបផ្លូវបានក្លាយជាអាទិភាពគន្លឹះមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយដឹកនាំជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ដោយ៖ សុវណ្ណ បុត្រា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 155
សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ ការកសាងហេដ្ឋារចនាតភ្ជាប់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ ដូច្នេះហើយទើបផ្លូវបានក្លាយជាអាទិភាពគន្លឹះមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយដឹកនាំជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ ការកសាងហេដ្ឋារចនាតភ្ជាប់គឺជារឿងសំខាន់ណាស់ ដូច្នេះហើយទើបផ្លូវបានក្លាយជាអាទិភាពគន្លឹះមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយដឹកនាំជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

អត្ថបទទាក់ទង