ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

Huawei

ស្មាតហ្វូន Huawei nova 3 នឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី 18 ខែកក្កដានេះ

បច្ចេកវិទ្យាថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨​ 828

Huawei គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនៅលើទីផ្សារ ហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏ចាប់ផ្តើមផ្តោតទៅលើទីផ្សារស្មាតហ្វូនដែលមានតម្លៃសមរម្យផងដែរ។​