ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

AOIP

ការពិចារណាហ្មត់ចត់អំពីទស្សនវិស័យអាស៊ានស្តីពីតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក (AOIP)

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 659

«តើអនាគតរបស់ទស្សនវិស័យអាស៊ានស្តីពីតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក (ASEAN Outlook

East Asia Forum ៖ ទំនាក់ទំនងដែលកាន់តែល្អូកល្អឺនរបស់រុស្ស៊ី ជាមួយអាស៊ាន

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃចន្ទ ទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២​ 888

ប្រទេសរុស្ស៊ី និងអាស៊ានបានប្រារព្ធខួបលើកទី៣០ នៃទំនាក់ទំនងផ្លូវការរវាងគ្នាកាលពីឆ្នាំ