ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសឥណ្ឌា

ការស្ទង់មតិ៖ ប្រទេសហ្វីលីពីន និងថៃបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កំណើន សេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងមុននៅឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ 438

សេដ្ឋវិទូនានាបានធ្វើការព្យាករណ៍ឡើងវិញអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់បណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍សំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ ដោយយោងទៅលើការចំណាយទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន

ស្វែងយល់ពីវ៉ាក់សាំង Covishield និង Covaxin របស់ឥណ្ឌា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 859

កាលពីខែមករា និយ័តករឱសថឥណ្ឌាបានអនុម័តឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ចំពោះវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅប្រទេសរបស់ខ្លួន ខណៈពេលដែលការសាកល្បងនៅដំណាក់កាលទី៣