ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អាស៊ានបូកបី

ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់អាមេរិក នឹងមិនបង្កឱ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅតំបន់អាស៊ីជាថ្មីទេ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃចន្ទ ទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 1315

ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិក ជារឿយៗតែងតែបង្កឱ្យមានសម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសដែលមាន