ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អាស៊ានបូកបី

កម្ពុជា និងចិន ត្រូវបន្តវេនសម្រាប់អាណត្តិថ្មី នៃកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីសុខាភិបាលអាស៊ានបូកបី

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨​ 966

សៀមរាប៖ កិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីសុខាភិបាលអាស៊ានបូកបី លើកទី៨