ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ស៊ីម៉ាក់

ជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយជិត ២លានដុល្លារ លើគម្រោងបោសសម្អាតមីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីននៅកម្ពុជា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩​ 1092

ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA) និងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជា