ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់២នៅកម្ពុជា ងាកមកផលិតម៉ាស់ ខណៈតម្រូវការកើនឡើង

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ 2044

យ៉ាង​ហោច​ណាស់ មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​កាត់​ដេរ​សម្លៀក​បំពាក់​ចំនួន​ពីរ​ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ បាន​ងាក​មក​ផលិត​ម៉ាស់​បន្ថែម