ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេស ទីម័រឡេស្តេ

រដ្ឋមន្ត្រីការបទេសទីម័រឡេស្តេ៖ កម្ពុជាគឺជាប្រទេសគំរូមួយ ក្នុងការដឹកនាំកសាង និងការអភិវឌ្ឍប្រទេស

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩​ 551

ក្នុងឱកាសចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយ លោក សាយ