ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេស ទីម័រឡេស្តេ

បច្ចុប្បន្នភាពរបស់ប្រទេសទីម័រខាងកើត៖ ការបោះឆ្នោតសភា និងផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់សមាជិកភាពអាស៊ាន

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣​ 1774

វាជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសទីម័រខាងកើត។ ប្រជាជននឹងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី ២១

ប្រទេសទីម័រឡេស្ត ត្រូវបានបដិសេធមិនឱ្យចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅពេលនេះទេ

ព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃសុក្រ ទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 1559

ការរំពឹងទុកដែលថា ទីម័រឡេស្តនឹងត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ហ៊ុន