ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លោក នេត្រ ភក្រ្តា

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងឧបករណ៍សម្រាប់ទំនាក់ទំនងនានាបានដើរតួនាទីសំខាន់ជាជំនួយដល់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សក្នុងការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ 920

«បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងឧបករណ៍សម្រាប់ទំនាក់ទំនងនានាបានដើរតួនាទីសំខាន់ជាជំនួយដល់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សក្នុងការងារគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ»។ នេះគឺជាការគូសបញ្ជាក់របស់លោក

សាលារៀនចំនួន ៦ ជាប់ជ័យលាភីសាលាមេត្រីបរិស្ថាន នៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ 1254

សាលាបឋមសិក្សាចំនួន៣និងមធ្យមសិក្សាចំនួន៣បានទទួលជ័យលាភីសាលាមេត្រីបរិស្ថានឆ្នាំ២០២១។ សាលាជ័យលាភីទាំង៦ នោះរួមមានសម្រាប់កម្រិតបឋមសិក្សា

ក្រសួងបរិស្ថាន គ្រោងបង្កើតស្លាកយីហោ «ស្រូវមិត្តក្រៀល» ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងការអភិរក្សសត្វក្រៀលនៅកម្ពុជា

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃសុក្រ ទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ 1185

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងបរិស្ថាន សហការជាមួយអង្គការជីវិតធម្មជាតិនៅកម្ពុជា

ជំរឿនបឋមលើកទី៣ បង្ហាញថា សត្វត្មាតមានកំណើនឡើងវិញ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ 1649

ក្រុមការងារអភិរក្សសត្វត្មាតនៅកម្ពុជា បានបង្ហាញតួលេខបឋមក្រោយជំរឿនសត្វត្មាតលើកទី៣ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១នេះថា