ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

នីតិសម្បទាឡើងវិញ

ក្រុមអតីតគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ដែលទទួលបាននីតិសម្បទានយោបាយ ប្រកាសបង្កើត «គណបក្សខ្មែរស្រលាញ់ជាតិ»

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០​ 1335

ក្រុមអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្រ្គោះជាតិមួយចំនួន ដែលទទួលបាននីតិសម្បទានយោបាយ នៅថ្ងៃទី០២

អតីតតំណាងរាស្រ្តគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ លោក គង់ បូរ៉ា ចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩​ 1257

បន្ទាប់ពីទទួលបាននីតិសម្បទាដើម្បីធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះ លោក គង់