ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ទៀ សីហា

«សៀមរាបផ្ទះខ្ញុំ» ក្រុមការងារបន្តការងារបោសសំអាតធូលីតាមដងផ្លូវសាធារណៈ ដើម្បីលើកកម្ពស់បរិស្ថានល្អ

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃពុធ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០​ 1985

អនុវត្តតាមផែនការ «សៀមរាបផ្ទះខ្ញុំឆ្នាំ ២០២០-២០២៤»