ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ជាវ តាយ

ខេត្តកំពតលិចលង់ខ្លាំង! ពេលនេះអភិបាលខេត្តចុះដោយផ្ទាល់ទៅតំបន់រងគ្រោះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩​ 1888

រហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះ ខេត្តកំពតជាខេត្តទី៣ហើយ បន្ទាប់ពីខេត្តព្រះសីហនុ