ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ច្បាប់

ស្វែងយល់ពីសន្ធិសញ្ញា ស្តីពីបត្យាប័នរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង ព្រះរាជាណាចក្រថៃ

ឯកសារថ្ងៃសុក្រ ទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០​ 3395

ថ្ងៃនេះ ខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមទាញអារម្មណ៍អ្នកអានមកស្វែងយល់ពីសន្ធិសញ្ញា ស្តីពីបត្យាប័នរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

«ច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិ ស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន» ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ហើយ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ 1424

ទីបំផុតទៅ «ច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិ ស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន»

លិខិតមិត្តអ្នកអាន៖ សុំកុំនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈពេលដែលប្រទេសត្រូវដាក់ក្នុងភាពអាសន្ន

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃសៅរ៍ ទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ 1047

ថ្មីៗនេះ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ន