ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការបង្កើតច្រកទ្វារអុីនធឺណិតជាតិ ដើម្បីសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអុីនធឺណិតក្នុងប្រទេស និងអន្តរជាតិ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1339

លោក ហ៊ុន សែន ប្របុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នាថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការបង្កើតច្រកទ្វារអុីនធឺណិតជាតិ ដើម្បីសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអុីនធឺណិតក្នុងប្រទេស និងអន្តរជាតិ។

អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី ការបង្កើតច្រកទ្វារអុីនធឺណិតជាតិ មានដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង