ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ៣៨ខ្សែ

ប្រជាពលរដ្ឋ ១៧គ្រួសារ ដែលរងផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ៣៨ខ្សែ ក្នុងក្រុងសៀមរាប ស្ម័គ្រចិត្តចាប់ឆ្នោតយកទីតាំងដីឡូតិ៍ថ្មី

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 955

នៅសាលាខេត្តសៀមរាប មន្រ្តីជំនាញនៃក្រុមការងារដោះស្រាយគោលនយោបាយដីធ្លី នៅថ្ងៃទី២៦

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តធ្វើទំនើបកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅទូទាំងប្រទេស

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​ 1434

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តធ្វើទំនើបកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅទូទាំងប្រទេស ដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ