ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កម្មករ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ ដរាបណាគណបក្សប្រជាជននៅបន្តដឹកនាំប្រទេស នឹងធានាបាននូវលំនឹងឱកាសការងារ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣​ 1098

ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ រាជរដ្ឋាភិបាល ខិតខំថែរក្សាសុខសន្តិភាព និងស្វែងរកការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣​ 1092

ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត

ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត៖ បម្រើប្រជាជន គឺជាទិសដៅសំខាន់បំផុតរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣​ 1088

ឯកឧត្តមកិត្តិទេសាភិបាលបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត