ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កម្មករ

ព្យួរការងារ៖ កម្មករនឹងទទួលបានប្រាក់ខែ៧០ដុល្លារ រដ្ឋចេញ៤០ដុល្លារ និងថៅកែរោងចក្រចេញ៣០ដុល្លារ

មុខរបរថ្ងៃអង្គារ ទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ 1919

ប្រមុខ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ បាន​ប្រកាស​ថា នឹង​ផ្តល់​ប្រាក់​ខែ​ចំនួន​៧០​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ខែ​ដល់​កម្មករ