ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

នគរគំនិត

មកស្គាល់ពីស្លាកលេខយានយន្តរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋសម្រាប់នីតិកាលទី ៦

នគរគំនិតថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩​ 568

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែស្ទើរតែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែស្គាល់នូវយានយន្តរបស់រដ្ឋ តាមរយៈពណ៌របស់ស្លាកលេខនៃយានយន្តទាំងនោះ គឺពណ៌បៃតង។