ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    ប្រតិទិនឈប់សម្រាកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣

    ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ឯកសារ 18394
    ប្រតិទិនឈប់សម្រាកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣ប្រតិទិនឈប់សម្រាកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣

    ខាងក្រោមនេះជាអនុក្រឹត្យស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា៖

    អត្ថបទទាក់ទង