ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ដ្រីរាជការចំនួន៥០នាក់ឲ្យចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ មុខរបរ 1042
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ដ្រីរាជការចំនួន៥០នាក់ឲ្យចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ដ្រីរាជការចំនួន៥០នាក់ឲ្យចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនជាមន្ដ្រីរាជការចំនួន៥០នាក់ ឲ្យចូលបម្រើការងារនៅអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា៕

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖