ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោកជំទាវ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេង គោរពថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណចំពោះព្រះមហាក្សត្រ ដែលព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារ ឯកកឧត្តម ហ៊ុន ណេង ជា « សម្តេច ឧត្តមទេពញាណ ហ៊ុន ណេង »

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មានទូទៅ 125
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោកជំទាវ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេង គោរពថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណចំពោះព្រះមហាក្សត្រ ដែលព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារ ឯកកឧត្តម ហ៊ុន ណេង ជា « សម្តេច ឧត្តមទេពញាណ ហ៊ុន ណេង » សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោកជំទាវ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេង គោរពថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណចំពោះព្រះមហាក្សត្រ ដែលព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារ ឯកកឧត្តម ហ៊ុន ណេង ជា « សម្តេច ឧត្តមទេពញាណ ហ៊ុន ណេង »

នាព្រលប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងលោកជំទាវ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ណេង បានគោរពថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណចំពោះព្រះមហាក្សត្រ ដែលព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារ ឯកកឧត្តម ហ៊ុន ណេង ជា «សម្តេច ឧត្តមទេពញាណ ហ៊ុន ណេង»

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតថ្លែងព្រះរាជអំណរគុណទាំងស្រុង៖

អត្ថបទទាក់ទង