ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រវត្តិពាក្យ «បារាំងសែស, បារាំងសេស, បារាំងសេះ»

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ វប្បធម៌ & ប្រវត្តិសាស្រ្ដ 1567
ប្រវត្តិពាក្យ «បារាំងសែស, បារាំងសេស, បារាំងសេះ»ប្រវត្តិពាក្យ «បារាំងសែស, បារាំងសេស, បារាំងសេះ»

RFI Khmer សូមលើក​ប្រធានបទ ស្តីអំ​​ពីប្រវត្តិពាក្យដែល​ខ្មែរ​ហៅ​ជនជាតិ​បារាំងឬពួក​ស្បែកសបស្ចិមលោក។​ ក្នុងភាសាបារាំង ពាក្យ Française ​ហៅ​ ជនជាតិ​បារាំង ភេទស្រី ហើយ​ Français ​សម្គាល់​ ប្រុសបារាំង, ភាសា​ និង​ ជនជាតិ​បារាំង ​ជាទូទៅ។​ ចុះ ​បារាំងសេស, បារាំងសែស ឬ បារាំងសេះ មកពីណា​? ​ដើម្បីឆ្លើយ​សំណួរនេះ សូម​ស្តាប់​ខ្សែអាត់សំឡេង​ទាំងស្រុង។

សូម​អាន​៖

-Gilles Delouche, A propos de la désignation des Occidentaux dans la langue siamoise, Contact des langues II, Les mots voyages et l’Orient, 2006. ឬ ពាក្យហៅជនបស្ចិមប្រទេស​ជាភាសាសៀម, សិក្សាចក្រ,​ ឆ្នាំ​២០០៨.

ហេង ឧត្តម / RFI

អត្ថបទទាក់ទង