សូមកុំបោះបង់ការព្យាយាម ដ៏រាបណាអ្នកនៅមានជីវិត !!

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨​ | កំសាន្ដ & ប្លែកៗ |
សូមកុំបោះបង់ការព្យាយាម ដ៏រាបណាអ្នកនៅមានជីវិត !! សូមកុំបោះបង់ការព្យាយាម ដ៏រាបណាអ្នកនៅមានជីវិត !!

ឧបសគ្គចំពោះមុខមិនមែនមានថាយើងអស់ផ្លូវដើរ ឬទាល់ច្រកនោះទេ សំខាន់យើងត្រូវដោះស្រាយឧបសគ្គដែលកើតមានចំពោះខ្លួនឱ្យអស់ពីលទ្ធិភាព និងគ្រប់វិធីសាស្ត្រដែលសមស្របទៅនឹងបញ្ហាចំពោះមុខ ជាក់ស្ដែងដូចក្នុងវីដេអូឯងសារខាងលើនេះ បានបញ្ជាក់ពីការព្យាយាមរើបំរាស់ខ្លួនចេញពីសត្រូវដែលកំពុងតែយាយីជិវិត្តខ្លួន

ជាក់ស្ដែងបើបង្គួយយក្សនេះមិនព្យាយាមរំដោះខ្លួនចេញពីហ្វូងពោះនោះទេ បង្គួយយក្សនឹងក្លាយជាចំណីរបស់សត្វពស់ តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលបង្គួយយក្សព្យាយាមរំដោះខ្លួនចេញយ៉ាងលំបាក់ នៅទីបំផុតបង្គួយយក្យក៍បានរំដោះខ្លួនគេចេញពីហ៊្វូងសត្វពោះដែលត្រៀមចាប់ខ្លួនជាចំណី

រូបភាពទាំងនេះវាបានបង្កប់អត្តន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយជិវិតរស់នៅ ប្រសិនបើយើងព្យាយាមអ្វីក៍យើងអាចធ្វើបាន ដូចឆ្នេះសូមកុំអស់សង្ឃឹមឱ្យសោះ

 

វីដេអូ៖

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង