ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ជូនកុមារ និងយុវវ័យ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល កោះកុង និងព្រះសីហនុ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 129
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ជូនកុមារ និងយុវវ័យ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល កោះកុង និងព្រះសីហនុ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ជូនកុមារ និងយុវវ័យ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល កោះកុង និងព្រះសីហនុ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ដល់កុមារ និងយុវវ័យ អាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ ដល់អាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ។

បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះ ការបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារ និងយុវវ័យ នឹងចាប់ផ្តើមចេញពី រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល ខេត្តកោះកុង និងខេត្តព្រះសីហនុ ជាបន្តបន្ទាប់។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ

អត្ថបទទាក់ទង