ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៦,៧៤១,៧៨២នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា)

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 944
សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៦,៧៤១,៧៨២នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា)សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៦,៧៤១,៧៨២នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា)

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ៦,៧៤១,៧៨២នាក់ ដែលស្មើនឹង ៦៧.៤២% ធៀបនឹងគោលដៅចាក់ចំនួន ១០លាននាក់ ក្នុងនោះអ្នកដែលបានចាក់រួចរាល់ទាំង ២ដូស មានចំនួន ៤,៤៨១,៦៨៣ នាក់។

បាយការណ៍បូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ មានដូចខាងក្រោម៖