ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៤ ៦៥៤ ៤៥១ នាក់ (គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា)

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1220
សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៤ ៦៥៤ ៤៥១ នាក់ (គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា)សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន​ ៤ ៦៥៤ ៤៥១ នាក់ (គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា)

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ម្សិលមិញនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ៤ ៦៥៤ ៤៥១ នាក់ ដែលស្មើនឹង ៤៦,៥៤% ធៀបនឹងគោលដៅចាក់ចំនួន ១០លាននាក់។

បាយការណ៍បូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ មានដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង