ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លេខាធិការដ្ឋានអាយស៊ីស៊ី-អង្គរប្រជុំដើម្បីសុំយោបល់បច្ចេកទេសអំពីគម្រោងអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1187
លេខាធិការដ្ឋានអាយស៊ីស៊ី-អង្គរប្រជុំដើម្បីសុំយោបល់បច្ចេកទេសអំពីគម្រោងអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរលេខាធិការដ្ឋានអាយស៊ីស៊ី-អង្គរប្រជុំដើម្បីសុំយោបល់បច្ចេកទេសអំពីគម្រោងអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរ

លេខាធិការដ្ឋានអាយស៊ីស៊ី-អង្គរ បានចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច(Zoom) រយៈពេល២ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែមិថុនា ដើម្បីសុំយោបល់បច្ចេកទេសពីអ្នកជំនាញការចំពោះកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការអាយស៉ីស៉ី-អង្គរ ដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់មួយចំនួនទៅលើការងារជួសជុស អភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។ នេះជាឆ្នាំទី២ហើយ ដែលអ្នកជំនាញការចំពោះកិច្ចដែលមានមូលដ្ឋាននៅបរទេស ខកខានធ្វើដំណើរមកប្រជុំដោយផ្ទាល់នៅកម្ពុជាបាន៕