ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបញ្ចប់ការងារជួសជុលផ្នែកខាងត្បូងនៃខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប នាចុងឆ្នាំ២០២១

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 995
អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបញ្ចប់ការងារជួសជុលផ្នែកខាងត្បូងនៃខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប នាចុងឆ្នាំ២០២១អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបញ្ចប់ការងារជួសជុលផ្នែកខាងត្បូងនៃខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប នាចុងឆ្នាំ២០២១

ការងារជួសជុលសង្រ្គោះផ្នែកខាងត្បូងនៃខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូបដែលរងនូវការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដែលចាប់ផ្តើមពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១មកនោះបានបញ្ចប់រួចរាល់ ១០០% ហើយនាដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ២០២១នេះ។

ក្នុងរយៈពេលជិត១ឆ្នាំនៃដំណើរការជួសជុល ក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសបានអនុវត្តនូវការងារសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា ពង្រឹងរចនាសម្ពន្ធផ្នែកខាងក្រោម ផ្នែកទប់ជំហរជញ្ជាំង និងជួសជុលជញ្ជាំងដែលប្រេះស្រាំនិងពុកផុយ។ បច្ចុប្បន្ន ក្រុមការងារធ្វើការសម្អាតទូទៅក្នុងការដ្ឋាន និងពិនិត្យមើលបណ្តាចំណុចពាក់ព័ន្ធដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់៕

អត្ថបទ៖ នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយ
រូបភាព៖ លោក ហ៊ុំ រិទ្ធី

ខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប

ខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប

ខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប

ខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប

ខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប

ខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប

ខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប

ខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប

ខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប

ខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប

ខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប

ខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប

ខ្លោងទ្វារខាងកើតប្រាសាទប្រែរូប

អត្ថបទទាក់ទង