ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    ក្រសួងយុត្តិធម៌ ចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការទទួលពាក្យបណ្តឹងឧបាស្រ័យ នៅតាមសាលាជម្រះក្តី ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ និងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ

    ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 2456

    ក្រសួងយុត្តិធម៌ ចេញសេចក្តីណែនាំ លេខ ០២ សណន/២១ ស្តីពីការទទួលពាក្យបណ្តឹង ឧបាស្រ័យ នៅតាមសាលាជម្រះក្តី ក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ និងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

    សូមអានសេចក្តីណែនាំខាងក្រោម៖

    អត្ថបទទាក់ទង