ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ៣នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 2635
ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ៣នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ៣នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន៣នាក់ មានស្រ្តីអាយុ៧៩ ស្រ្តីអាយុ៥៩ឆ្នាំ និងបុរសអាយុ៥៧ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងក្រោម៖