ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង ជូនដំណឹងស្តីពីការរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៣៧ឆ្នាំ និងស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៧២ឆ្នាំ មានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1146
រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង ជូនដំណឹងស្តីពីការរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៣៧ឆ្នាំ និងស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៧២ឆ្នាំ មានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង ជូនដំណឹងស្តីពីការរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៣៧ឆ្នាំ និងស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៧២ឆ្នាំ មានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩

រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៣៧ឆ្នាំ និងស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៧២ឆ្នាំ មានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រោយការជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី០៤-០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងពីរដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង